05/29/2023

“เอเชีย” ขึ้นแท่นทวีปผู้นำการลงทุน IoT ที่มีค่า ROI สูง

พบตัวเลขบริษัทในเอเชียประสบความสำเร็จกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพิ่มสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากรายงาน Barometer Report ของบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ โวดาโฟน พบว่า มีบริษัทในเอเชียที่นำ IoT ไปประยุกต์ใช้แล้วได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนคืนมาสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว ในขณะที่ระดับโลก ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ราว 63 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือได้ว่าสูงไม่แพ้กันเลย

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำด้านการใช้ IoT ในเอเชียได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทในประเทศเหล่านี้มองเทคโนโลยี IoT เป็นหนึ่งในเครื่องมือสู่ความสำเร็จขององค์กรในอนาคต และให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน IoT ในเซกเมนต์ต่าง ๆ ค่อนข้างมาก

รายงานจากโวดาโฟนระบุด้วยว่า ปัจจุบันมีบริษัทถึง 68 เปอร์เซ็นต์อนุญาตให้พนักงานแอคเซสเข้าถึงข้อมูลด้าน IoT บนอุปกรณ์สื่อสารได้ และ 51 เปอร์เซ็นต์พบว่าพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนำเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในองค์กรยังทำให้หลายบริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ค้า หรือลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยพบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลด้าน Data Analytics มาใช้ประกอบการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้นั่นเอง

iot2

ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการสำรวจของ Circle Research จากกลุ่มตัวอย่าง 1,100 คนพบว่า บริษัท 56 เปอร์เซ็นต์มีการผนวกข้อมูล Iot เข้าไปในระบบคลาวด์, ERP และแอปพลิเคชันเพื่อการธุรกิจแล้วด้วย

“รายงานในปีนี้แสดงให้เห็นว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่การใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things พร้อม ๆ กับการตระหนักถึงมูลค่าที่แท้จริงทางธุรกิจที่สร้างได้จากเทคโนโลยี IoT ดังกล่าว” Justin Nelson, หัวหน้าฝ่าย IoT ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโวดาโฟนกล่าว

Leave a Reply