06/06/2023

เวียดนามลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อธุรกิจสตาร์ทอัป

shutterstock_404803660-2

นายกรัฐมนตรีเวียดนามอนุมัติแผนสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัปแล้ว โดยแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะผลักดันให้เวียดนามกลายเป็น Start-up Nation บนเวทีโลกให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2025

 

สำหรับสตาร์ทอัปเป็นชื่อเรียกรูปแบบการทำธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีความโดดเด่นในแง่การบริหารจัดการที่คล่องตัว และยืดหยุ่นสูง สามารถขยายการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ทางปัญญา เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจของบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามได้เคยเผยว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมมีผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัปเหล่านี้

 

สำหรับแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัปของเวียดนามนั้น มีทั้งในส่วนงานด้านกฎหมาย และการพัฒนา e-portal แห่งชาติให้สำเร็จภายในปี ค.ศ. 2020

 

ภายใต้แผนดังกล่าวจะให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาทั้งสิ้น 800 โครงการ และบริษัทสตาร์ทอัปอื่น ๆ อีก 200 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มี 50 บริษัทที่คาดว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนภายนอก หรือไม่ก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อควบรวมกิจการ คิดเป็นมูลค่าราว 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และในเฟสสอง หรือก็คือปี ค.ศ. 2025 โครงการดังกล่าวนี้คาดว่าจะสามารถผลักดันโปรเจ็คของสตาร์ทอัปได้ราว 2,000 ชิ้น และบริษัทสตาร์ทอัปอื่น ๆ อีก 600 แห่ง โดยในจำนวนนี้คาดว่าจะมีประมาณ 100 บริษัทที่จะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนภายนอก หรือเข้าสู่การเจรจาเพื่อขอซื้อกิจการ คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญเวียดนาม

Leave a Reply