02/08/2023

เวียดนามดันแผนยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

tuan

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (The Ministry of Information and Communications : MIC) ของเวียดนาม เสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่อรัฐบาลแล้ว

โดย Truong Minh Tuan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามเผยว่า แผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านการทำงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ  และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้น

ทั้งนี้ ในการประกาศแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีบริษัทสัญชาติอิสราเอลอย่าง Verint Systems ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันอัจฉริยะ รวมถึงบริษัทไอทีของเวียดนามอย่าง VNCERT, VNPT, Mobifone และ VTC เข้าร่วมด้วย

โดยในแผนยุทธศาสตร์ได้มีการระบุถึงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามกับบริษัทซีเคียวริตี้อย่าง Verint Systems ในรูปของการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาของสาขา Information Security จากสถาบัน The Posts and Telecommunications Institute of Technology เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถรับมือ ภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตได้

Tuan ยังกล่าวด้วยว่า ประเทศเวียดนามนั้นจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทในแวดวงไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อแบ่งปัน ข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการแจ้งเตือนถึงภัยอันอาจเกิดขึ้นได้

ด้านตัวแทนจาก Verint System เผยว่า เวียดนามจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์  และวางกฎเกณฑ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เสียใหม่ รวมถึงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามด้วย โดยตัวแทนจาก Verint System ได้เสนอให้มีการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติซึ่งจะคอยทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำหรับทำการวิเคราะห์ รวมถึงใช้ในการ ระบุสภาพการไหลเวียนของข้อมูล (Data traffic) ซึ่งอาจช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

ที่มา Vietnam News

Leave a Reply