06/05/2023

เปลี่ยน Toyota LandCruiser กลายเป็น Hotspot สื่อสารในถิ่นทุรกันดารในออสเตรเลีย

สุดยอดโครงการในการสร้างโครงข่ายสื่อสารสำหรับพื้นที่ทุรกันดารในทวีปออสเตรเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 10 เท่า ซึ่งเป็นดินแดนห่างไกลที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุม หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีผู้ต้องการความช่วยเหลือ คงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถแจ้งเหตุเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้

LandCruiser Emergency Network1

นี่จึงเป็นที่มาของ โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัท Toyota มหาวิทยาลัย Flinders แห่งเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย และบริษัทเอเยนซี่ด้านนวัตกรรมอย่าง Saatchi โดยออกแบบให้รถยนต์รุ่น LandCriuser ของ Toyota กลายเป็นแอคเซสพอยต์เครือข่ายไร้สานเคลื่อนที่ในยามฉุกเฉิน (Toyota LandCruiser Emergency Network) โดยมีรัศมีการแพร่กระจายสัญญาร WiFi, วิทยุคลื่น UHF และเครือข่าย DTN  เป็นวงรัศมีกว้างถึง 25 กิโลเมตร สำหรับใช้เป็นสถานีฐานสื่อสารเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารของทวีปออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร

LandCruiser Emergency Network4

โครงการนี้ช่วยให้ผู้หลงทางหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์โมบายจับสัญญาณและส่งผ่านโครงข่ายสื่อสาร ซึ่งมีรถยนต์ LandCruiser เป็นจุดกระจายสัญญาณ เชื่อมต่อสื่อสารใช้เทคโนโลยี DTN (Disruption-Tolerant Network) ซึ่งรถแต่ละคันจะส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่วิทยุย่าน UHF ไปยังรถ LandCruiser คันอื่น ๆ แล้วส่งต่อกันไปทอด ๆ จนกว่าจะไปถึงฐานรับข้อความ

เทคโนโลยีนี้ได้รับการคิดค้นขึ้นโดย ดร. Paul Gartner-Stephen แห่งมหาวิทยาลัย Filders ร่วมกับทีมงานวิจัยของตน ในตอนแรกใช้ชื่อโครงการว่า Serval และได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถทำการสื่อสารได้ในรัศมีที่ไกลมากขึ้น การทดสอบขั้นต้นมีขึ้นที่บริเวณเทือกเขาละแวกของมหาวิทยาลัย Filnders

โดยรถยนต์แต่ละคันจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รับและกระจายสัญญาณขนาดเล็ก ที่ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

 

แม้โครงการในลักษณะเดียวกันที่ใช้เทคโนโลยี DTN จะมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างรถประจำทางในประเทศโปรตุเกส แต่ในกรณีของ Toyota LandCrisers นี้ถือว่ามีความหินกว่ามาก เพราะเป็นการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและมีการพัฒนาให้การสื่อสารครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น

โครงการนี้เริ่มทดลองใช้งานในปี 2015 ปัจจุบันสามารถในบริการโครงข่ายสื่อสารครอบคุมพื้นที่กว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร ในถิ่นทุรกันดารของออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : http://blog.toyota.co.uk/land-cruiser-emergency-network

 

Leave a Reply