02/06/2023

เปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน

อีกหนึ่งเทคโนโลยีการรีไซเคิลของประเทศญี่ปุ่น เมื่อสายการเจเแปนแอรฺ์ไลน์, สถาบันโลกสีเขียวแห่งโตเกียว และบริษัท Japan Environmental Planning ประกาศจับมืืกันพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตเชื่้อเพลิงไบโอเอทานอล (bioethanol) จากกระบวนการการรีไซเคิลเสื้อผ้าที่ทอมาจากเส้นใยฝ้าย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะแยกน้ำตาลออกจากเส้นใยฝ้าย เพื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบิน 

AP_japan_airlines_787_jtm_131010_33x16_16001

นอกเหนือจากเส้นใยจากผ้าฝ้ายแล้ว โครงการนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำเส้นใยธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ เช่นในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ มาแปรรูปเป็นเอทานอลอีกด้วย คาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาสำเร็จและพร้อมทดสอบจริงในปี 2020 ถ้าหากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะมีการผลิตในเชิงพานิชย์ภายในปี 2030

tec

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆ เพื่อมนุษยชาติที่น่าส่งเสริมจริงๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.jeplan.co.jp

 

Leave a Reply