06/05/2023

เครื่องชาร์จพลังแสงอาทิตย์ช่วยคำนวณการประหยัด

2-products-first-img

เฉกเช่นเดียวกับที่โทรศัพท์พลังแสงอาทิตย์ Puma Phone เอาไว้อวดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เครื่องชาร์จไฟ Changers Start Kit จากเยอรมนีก็สามารถเอาไว้อวดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผู้ใช้ช่วยประหยัด แถมยังได้คะแนนสะสมไว้แลกของจากร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วย

Changers Start Kit มีราคา 149 เหรียญสหรัฐ ประกอบไปด้วยแบตเตอรรี่ Changers  Klahuohfummi และแท่นชาร์จ Changers Maroshi พร้อมกับสายและอะแดปเตอร์ ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ผลิตไฟใช้เองได้ ขอแค่มีที่ที่มีแดด โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับที่ชาร์จแล้วตากแดดไว้ แค่นั้นเป็นพอ จากนั้นเมื่อต้องการชาร์จอุปกรณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod, Kindle, โทรศัพท์ Android หรืออะไรก็ตาม ก็แค่เสียบสายเข้ากับตัวแบตเตอรี่ เวลาที่ชาร์จก็ใช้เวลาเท่ากับชาร์จไฟธรรมดา นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถอัพโหลดข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของตนเองเพื่อดูสถิติการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ของตน และเทียบคะแนนกับคนอื่นๆ แล้วนำผลที่ได้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ก็ได้ พลังงานที่ผลิตได้จะแปลงเป็นคะแนน Changers Credit ให้อัตโนมัติ เพื่อนำไปแลกซื้อของตามร้านที่ร่วมรายการ Changers Marketplace

การใช้พลังแสงอาทิตย์นั้นเป็นผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มประโยชน์ด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแชร์คะแนนสถิติการผลิตไฟ หรือการได้คะแนนซื้อสินค้า นับเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยรวมขึ้นอย่างมาก อาจช่วยดึงความสนใจของผู้บริโภคในระยะยาวได้

ได้เวลาที่ผู้ค้าปลีกทั้งหลายจะนำไปทำบ้างหรือยัง?

Leave a Reply