06/06/2023

เข้ารหัสข้อมูลด้วย “คลื่นไฟฟ้าหัวใจ” อนาคตระบบซีเคียวริตี้?

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งเบอร์มิงแฮม นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เสนอแนวคิดสุดล้ำ ใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเครื่องมือเข้ารหัสข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล แทนอัลกอริธึมซับซ้อน คาดลดการสิ้นเปลืองพลังงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลได้

โดยแนวคิดดังกล่าวได้แรงบันดาลใจมาจากการรักษาผู้ป่วย ซึ่งนักวิจัยมองว่า ผู้ป่วยในอนาคตจะมีการสวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของร่างกายส่งให้กับแพทย์ผู้รักษาได้ทำการวินิจฉัยจนกลายเป็นเรื่องปกติ จึงน่าจะนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG (electrocardiogram) มาใช้เพื่อการอื่นด้วย เช่น ใช้เข้ารหัสข้อมูล เนื่องจาก จะช่วยลดต้นทุนในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ลงได้

shutterstock_521569513-2

“ปัจจุบันมีวิธีเข้ารหัสมากมายให้ใช้งาน แต่ปัญหาคือเทคนิคที่ใช้ในการเข้ารหัสเหล่านั้นต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อนอย่างมาก” Zhanpeng Jin นักวิจัยผู้เขียนผลงานเรื่อง “A Robust and Reusable ECG-based Authentication and Data Encryption Scheme for eHealth Systems.” กล่าว

โดยเขาชี้ว่า จุดอ่อนของการเข้ารหัสในปัจจุบันก็คือ ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมได้ เพราะการประมวลผลอย่างหนักจะทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว

ในทางกลับกัน การนำสัญญาณ ECG มาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความเซนซิทีฟสูง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ อายุ สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งในจุดนี้ นักวิจัยคนดังกล่าวเผยว่า “สัญญาน ECG นั้นโดยตัวมันเองไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลไบโอเมทริกซ์สำหรับการยืนยันตัวตนได้ แต่อาจเหมาะมากกว่าหากจะใช้ในลักษณะของ Secondary Authentication”

เทคโนโลยีอาจจะมีแล้ว เหลือก็แต่เพียงผู้ป่วยที่พร้อมหรือไม่กับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของตนเองเท่านั้น

Leave a Reply