06/05/2023

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เสริมระบบไอทีเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมั่นคง

ทุกย่างก้าวสู่ความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่นและบุคลากรชั้นหัวกระทิในแต่ละศาสตร์และศิลป์เท่านั้น หากแต่การค้นคว้าวิจัยเพื่อเลือกสรรเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

 

“แม้จะไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดแต่ระบบไอทีก็เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ เราให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง” คุณสุชาติ พงศ์ดำรง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราคัดสรรเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงต้องคุ้มค่ากับการลงทุนด้วย”

001
คุณสุชาติ พงศ์ดำรง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

 

รองรับการขยายตัวอย่างมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บ log

ด้วยแนวโน้มการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ ที่มุ่งนำเสนอทุกอรรถรสและความรื่นรมย์ของเนื้อหาสาระที่หลากหลายส่งผ่านสู่ทุกช่องทางของการเผยแพร่แห่งโลกยุคดิจิตอล ทำให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจสำนักพิมพ์และดิจิตอลทีวีภายใต้การดูแลของคุณสุชาติต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทราฟฟิกบนระบบเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด พร้อมๆ ไลฟ์สไตล์การทำงานแบบโมบาย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลทำให้เครืออมรินทร์ต้องมีการอัพเกรดระบบรักษาความปลอดภัยการเก็บ log อีกครั้ง

 

อัพเกรดระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อรองรับการขยายตัวการนำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างไฟร์วอลล์มารักษา ความปลอดภัยระบบไอทีของธุรกิจสำนักพิมพ์และดิจิตอลทีวีนั้น เครืออมรินทร์ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีมาตลอด โดยในระยะแรกเริ่มต้นด้วยการใช้งานอุปกรณ์

 

006

FortiAnalyzer อุปกรณ์ที่ให้มากกว่าการเก็บ log

นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยระบบไอที กลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ ยังได้นำอุปกรณ์เก็บ log อย่าง FortiAnalyzer มาใช้งานในองค์กรอีกด้วย ประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ ได้รับจากอุปกรณ์ FortiAnalyzer ไม่เพียงเป็นการเก็บข้อมูลการจราจรบนระบบเครือข่ายตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากแต่คุณสุชาติได้ให้แนวคิดการใช้งานอุปกรณ์เก็บ log อย่างน่าสนใจกล่าวคือ FortiAnalyzer ข้อมูลที่ได้ยังช่วยให้ฝ่ายไอทีมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิเคราะห์และประเมินทิศทางการลงทุนด้านเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

มุมมอง Fortinet กับพาร์ทเนอร์คนสำคัญ

Fortinet ได้เปิดทำการในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี และมีพาร์ทเนอร์หลายรายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าภายใต้แบรนด์ Fortinet จึงทำให้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่ง บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันทั้งในส่วนของแผนงานทั้งในด้านการขาย การตลาด และด้านเทคนิคอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ทาง Fortinet ให้ความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการ IT Security ภายใต้แบรนด์คุณภาพของเรา

002
คุณวิทยา จูงหัตถการสาธิต Channel Director Fortinet International Inc

 

ความวางใจในผู้ให้บริการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่วางใจได้ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและการเก็บ log จาก Fortinet แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายไอทีของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ ให้ความสำคัญก็คือ บริษัทผู้จัดหาและติดตั้งระบบ ซึ่งจากการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เครืออมรินทร์จึงวางใจให้ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและเก็บ log ให้ “ด้วยความใส่ใจในการให้บริการ มีความกระตือรือร้นมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการด้านไอทีของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ เสมือนหนึ่งว่าเป็นธุรกิจของตัวเอง ทำให้เรามีความไว้วางใจให้ เคมิท กรุ๊ป เข้ามาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บ log ด้วยอุปกรณ์จาก Fortinet” คุณสุชาติกล่าวคุณสุชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า การลงทุนด้านไอทีของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ฯ จะต้องสอดคล้องและเกิดสมดุลกับความต้องการทางธุรกิจ และการคาดหวังผลกำไรขององค์กรขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจด้วยเช่นกัน

003
คุณสุชาติ พงศ์ดำรง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด (ขวา) คุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ (กลาง) และ คุณฉัตรณรงค์ กุลมา (ซ้าย) ประธานและรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อสอบถาม

KMIT GROUP CO., LTD.

333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd.,

Tarad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306

WWW.KMIT-GROUP.COM E-Mail : sales@kmit-group.com

005

Leave a Reply