06/05/2023

หนุ่มเวียดนามได้รับคัดเลือกเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมของนิตยสาร Technology Review

quoc-le

นายแล เวียด กว็อก ได้กลายมาเป็นชาวเวียดนามคนแรกที่ได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อ 35 นักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ของนิตยสาร Technology Review ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัย MIT ในสหรัฐอเมริกา

 

นายกว็อกมีอายุ 32 ปี ทำงานประจำอยู่ที่ Google และได้รับเลือกในการจัดอันดับนี้ เพราะเทคนิคที่เขาคิดค้นขึ้นมา ซึ่งมีแนวคิดว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ช่วย และมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องแม่นยำได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย”

 

“เทคนิคที่ว่านี้มีการนำไปใช้ในการค้นหาภาพใน Google และซอฟต์แวร์ตรวจจับคำพูด แต่ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่นายกว็อกวาดฝันไว้ก็ยังอยู่เกินเอื้อมอยู่ แต่การที่เราได้เห็นเทคนิคที่นายกว็อกคิดค้น เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ชาญฉลาดมากพอที่จะช่วยคนทำภารกิจในแต่ละวันได้นั้น ก็สร้างความน่าชื่นใจให้เราพอแล้ว” นิตยสารได้เขียนระบุไว้

นายกว็อกเกิดและเติบโตที่อำเภอเฮืองถุย จังหวัดเถื่อ เทียน เว้ ซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเว้ โดยนายกว็อกเป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ห้องหัวกะทิ เขาก็ได้ไปศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Australian National University และได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสาขาเครื่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

 

ในระหว่างที่เขาทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นายกว็อก “ได้คิดค้นกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้ซอฟต์แวร์มีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง” เขาริเริ่มค้นค้นวิธีการที่เรียกว่า การศึกษาเชิงลึก ซึ่งใช้เครือข่ายของเซลล์ประสาทจำลอง และเพื่อให้เครื่องเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เขาได้สร้าง “เครือข่ายเซลล์ประสาทจำลองที่ใหญ่กว่าของเดิมถึง 100 เท่า เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าเดิมถึงพันๆ เท่า” เทคนิคนี้เองที่ทำให้ Google หันมาสนใจนายกว็อก ซึ่งในที่สุด Google ก็ได้ว่าจ้างให้เขาเข้ามาช่วยทดสอบโปรแกรมของ Google โดยมีนายแอนดรูว์ อึ้ง นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นผู้คอยชี้แนะ

Leave a Reply