06/09/2023

สิงค์โปร์เตรียมหลักสูตรไอทีสำหรับ Industry 4.0

Nanyang Polytechnic (NYP) จับมือกับบริษัท Splunk เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตร NYP-Splunk Industrial Internet of Things (IIoT) Analytics Living Lab เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะการเรียนรู้ด้าน Industry 4.0 ให้แก่นักศึกษาของประเทศ

shutterstock_323809436-2

ทั้งนี้ห้องแล๊บ IIoT ดังกล่าวจะประกอบด้วยโครงสรา้งพื้นฐานระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์ และแพลตฟอร์มในการพัฒนา เพื่อการสรา้งผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับอุตสหกรรมยุคใหม่ของประเทศ

โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิศกรรมการวิเคาระห์ข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นทางด้าน Industry 4.0 แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ สายพานการผลิตและซัพพลายเชน ขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ จะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

 

Leave a Reply