06/10/2023

สิงคโปร์ทดลองใช้ Virtual Reality เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

Motorola Solutions เปิดตัวศูนย์ Virtual Command แล้วในสิงคโปร์ หวังใช้ทรัพยากรภายในศูนย์ รวมถึงระบบอัจฉริยะต่างๆ ในการดูแลความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐของสิงคโปร์

001

โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งขึ้นมาพร้อมวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น การก่อการร้ายในที่สาธารณะ หรืออุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งศูนย์สามารถให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐได้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โดรน สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ, กล้อง 360 องศา, แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฯลฯ แถมยังมีอุปกรณ์สวมศีรษะ VR จากค่าย Oculus Rift ให้สวมและดึงข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาใช้งานได้ด้วย

Paul Steinberg ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Motorola Solutions กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “ที่ผ่านมา เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่สั่งการให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับมือกับเหตุร้ายจะใช้วิธีแบบเดิม ๆ ในการสั่งการ แต่ด้วยพลังของเทคโนโลยียุคใหม่ เราสามารถจัดการรับมือกับสถานการณ์ร้ายเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังคนที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง”

โดยผู้สวมแว่น VR สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ข้อมูล และแชร์ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดภัยอันตรายนั้น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงแค่ใช้การกรอกตาไปมา นอกจากนั้นยังสามารถส่งสัญญาณติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านคลื่นวิทยุแบบ push-to-talk ได้เช่นกันด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=fDtNNpYC6vY

“ความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของสิงคโปร์ และ Motorola Solutions ก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนั้นเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจของเรามีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน ด้วยงานวิจัยและโซลูชันที่เราพัฒนา สามารถช่วยให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น” Lain Clarke รองประธานองค์กรของ Motorola Solutions ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว

Leave a Reply