06/06/2023

สิงคโปร์เตรียมเปลี่ยนไฟถนนทั่วเกาะเป็น “Smart Lighting” อีกหนึ่งกุญแจสู่ Smart City

Singapore landmark Merlion with sunrise

สิงคโปร์เดินหน้าเปลี่ยนหลอดไฟถนนทั่วเกาะเป็นหลอด LED (Light Emitting Diodes) คาดแล้วเสร็จปี 2022 พร้อมดึงเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าควบคุมหลอดไฟให้ปรับสภาพได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วย คาดเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคต

Singapore landmark Merlion with sunrise

โดยเจ้าภาพของการดำเนินการดังกล่าวคือ Land Transport Authority (LTA) และ LTA นี้เองก็คือผู้ที่เคยทำการศึกษาเรื่องการใช้พลังงานของหลอด LED โดยพบว่า หากเปลี่ยนหลอดไฟถนนมาเป็นหลอด LED จะใช้พลัังงานน้อยกว่าหลอดไฟปกติที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานกว่า เฉลี่ย 10 ปีขึ้นไป ซึ่งนานกว่าหลอดไฟธรรมดาที่ใช้อยู่ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 3 ปีด้วย

ที่ผ่านมา โครงการของ LTA ได้เริ่มติดตั้งหลอด LED ทั่วเกาะสิงคโปร์แล้วกว่า 4,000 จุดตั้งแต่ปี 2014 และ LTA ตั้งเป้าว่าจะติดตั้งหลอด LED แทนหลอดไฟแบบเก่าให้ทั่วเกาะสิงคโปร์ให้ได้ภายในปี 2022 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ LTA ยังมีการพัฒนาระบบควบคุมระยะไกล (The Remote Control and Monitoring System หรือ RCMS) สำหรับหลอดไฟ LED เหล่านั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้หลากหลายมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบัน มีการใส่ฟังก์ชันให้มันตอบสนองต่อการขึ้นและตกของพระอาทิตย์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ระบบ RCMS ยังช่วยให้ LTA ควบคุมการทำงานของหลอดไฟจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแจ้งหลอดไฟเสียหรือทำงานผิดปกติได้โดยอัตโนมัติด้วย

ที่สำคัญ การเปลี่ยนระบบไฟแบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ควบคุมนี้จะเป็นกุญแจสำคัญตัวหนึ่งของการสร้างเครือข่ายเซนเซอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารระดับชาติของสิงคโปร์ และอาจมีหน่วยงานอื่น ๆ อย่าง GovTech (the Government Technology Agency) นำระบบเซนเซอร์ที่ต้องการเข้ามาร่วมทดสอบโครงการ Smart Lighting ด้วย

Leave a Reply