06/06/2023

สิงคโปร์มียอดการใช้งานสมาร์ตโฟนสูงที่สุดในโลก จากการสำรวจของ Deloitte

จากการสำรวจของ Deloitte ในส่วนงาน Global Technology, Media and Telecommunications (TMT) พบว่า ในประเทศสิงคโปร์ มีผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนอยู่ทั่วทุกมุมเมือง โดยมีจำนวน 9 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดในโลก

sgsmartphone_small

โดยการสำรวจครั้งนี้มีชื่อว่า การสำรวจผู้บริโภคอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลก (Global Mobile Consumer Survey – GMCS) ซึ่งเป็นการสำรวจออนไลน์ประจำปี และมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริโภคจาก 22 ประเทศทั่วโลก ในนั้นมีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

 

ในการสำรวจนี้ระบุว่า ผู้ใช้งานสิงคโปร์มีการใช้งานโทรศัพท์ส่งข้อความ และแชต IM มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 58) เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆ

 

สำหรับการแชต IM พบว่า ในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงมากกว่า โดยมีสิงคโปร์นำโด่งในเรื่องความถี่ของการใช้งาน และมีผู้ใช้งานผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 79 ผู้ชายร้อยละ 73 โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้ระบุว่า ตนเองมีการใช้โปรแกรมแชตผ่านทางสมาร์ตโฟนในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

 

โปรแกรมแชต IM ยังคงความนิยมต่อเนื่องในประเทศสิงคโปร์ โดยมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2014 ส่วนยอดใช้งานการส่งข้อความลดลงร้อยละ 8 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ชาวลอดช่องชอบใช้ IM ก็เพราะเพื่อนและครอบครัวชอบใช้ IM เหมือนกัน

 

นอกจากนี้ ยังพบว่า การเล่นเกมในสมาร์ตโฟนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่นชอบ โดยอินโดนีเซียนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่มีการระบุว่า มีการเล่นเกมในสมาร์ตโฟนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็อยู่ที่อันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการระบุว่า มีการเล่นเกมในสมาร์ตโฟนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Leave a Reply