06/09/2023

สำนักงาน ปปง. เตรียมใช้เทคโนโลยีดักจับธุรกรรมทางการเงินและสรุปธุรกรรมต้องสงสัย

almo_header_th_w180px

สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เตรียมนำเทคโนโลยีดักจับธุรกรรมทางการเงินและสรุปธุรกรรมต้องสงสัยมาใช้งาน อันจะช่วยให้ด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.

ทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นของ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ มีชื่อเรียกว่า แซส (SAS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปรียบได้กับ “สมองกล” เพื่อเป็น “ตาข่ายไอทีอัจฉริยะ” ในการดักจับธุรกรรมทางการเงินและสรุปธุรกรรมต้องสงสัยได้อย่างถูกต้อง มาสนับสนุนการทำงานของ ปปง. ด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคาดว่าหากมีการนำเทคโนโลยี แซส (SAS) มาใช้ จะช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมได้ในอนาคต

 

เทคโนโลยี แซส (SAS) เป็นเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทางด้านการเงินที่ใช้บริการทั่วโลกให้การรับรอง อาทิ เช่น ธนาคารกลางนิวยอร์ก, สำนักงานควบคุมเงินตรา (OCC), เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ( FINCEN) และสำนักงานบริหารทางการเงิน  สหราชอาณาจักร (FSA) เป็นต้น

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี SAS ได้รับการยอมรับและรับรองจากหน่วยงานทางการเงินในประเทศสหรัฐฯ อาทิ

ธนาคารกลาง นิวยอร์ก: มีการใช้โซลูชั่นของ SAS ในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกลาง    250 แห่ง ที่มีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบธนาคารกลางของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยี  SAS ขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและสภาพคล่องของสถาบันต่างๆที่ได้รับการควบคุม

สำนักงานควบคุมเงินตรา (OCC): มีการใช้เทคโนโลยีสถิติของ SAS เพื่อตรวจสอบการทดสอบสภาพคล่องการทำงานและความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับการควบคุม

เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน(FinCEN): มีการใช้เทคโนโลยี SAS ในการขุดคุ้ยข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Bank Secrecy Act และจัดการคำร้องขอข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศกว่า 150 แห่ง ที่มีข้อตกลงกับ FINCEN เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล BSA ทั้งหมดและเอกสารการในคดีทุจริต SAR ในสหรัฐฯ

สำนักงานบริการทางการเงิน สหราชอาณาจักร: ใช้เทคโนโลยี SAS ในการจัดการ ค้นหา และเชื่อมต่อข้อมูลที่มีการเปิดเผยทั้งหมดจากองค์กรที่ได้รับการควบคุมจาก สหราชอาณาจักร และบริหารจัดการกับกระบวนการฟ้องร้องตั้งแต่ต้นจนจบ  ทั้งนี้สถิติการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านดอลล่าร์ ต่อปี (300 Billion Dollar)

Leave a Reply