05/29/2023

สัปทานบริการมือถือจะหมดในปีนี้

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “จากกรณีที่สัญญาสัมปทานของทรูมูฟจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ทรูมูฟขอยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทุก ท่านจะยังคงสามารถใช้บริการทรูมูฟได้ตามปกติ เนื่องจาก กสทช มีหน้าที่ที่จะคุ้มครองให้ผู้บริโภค สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ ดังนั้นจะไม่มีปัญหาซิ มดับอย่างแน่นอน และที่ผ่านมา ทรูมูฟก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยประสานงานหารือกับ กสทช. ในกรณีดัง กล่าวมาโดยตลอด ซึ่งในเบื้องต้น กสทช. มีการตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการการหมดสัมปทาน ซึ่งมีแผนงานที่กำลังดำเนินการเพื่อเร่งประมูลคลื่นให้ทันในช่วงหมด สัญญา สัมปทานนี้ แต่หากประมูลไม่ทัน กสทช. ก็จะมีมาตรการเยียวยาชั่วคราว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ บริโภคที่ใช้งานอยู่อันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนี้ เป็นเรื่อง สำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทุก ราย แม้ว่า ทรูมูฟ จะเป็นผู้ให้ บริการรายแรกที่อายุสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงในปีนี้ แต่อายุสัมปทานของผู้ให้บริการรายอื่น ก็จะหมดลง ในอีก 2 ปี และอีก 5 ปี ด้วยเช่นกัน เราจึงมั่นใจว่า กสทช. ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกิจการโทร คมนาคมของประเทศ จะกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริการจะไม่สะดุดช่วงรอยต่อสิ้นสุดสัมปทานนี้แน่ นอน”

Leave a Reply