06/10/2023

เดินหน้า Startup : สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ไทย

การผลักดันและส่งเสริมธุรกิจ Startup ถือเป็นหนึ่งแนวนโยบาย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ Startup ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้นแล้ว ภาครัฐยังมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้จากการปาฐกถาของ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า “ถ้าสามารถสร้างธุรกิจ Startup ในด้านต่างๆ ได้ จะทำให้สังคมไทยมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลักแหลม แต่ฐานเหล่านี้เราต้องเอาเทคโนโลยีไอทีเข้าไปเสริมและจะส่งผลให้เห็นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในภาคต่างๆ อย่างแท้จริง”

Startup-CAT Magazine July-September 2016

 

ขอบคุณนิตยสาร CAT MAGAZINE ฉบับที่ 45 กรกฏาคม-กันยายน 2559

CAT MAG Cover No45

 

Leave a Reply