06/06/2023

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการสถานีดาวเทียมนนทบุรี CAT เตรียมผลิตสื่อด้านโภชนาการ เผยแพร่ผ่านช่อง CAT Channel

 

DSC_0290

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต   ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอาหารและโภชนาการ ดำเนินการในด้านงานวิจัย ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับชุมชน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศ และเผื่อแผ่ความรู้ไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นำทีมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมส่วนการให้บริการถ่ายทอดโทรทัศน์ (TV Transmission) สถานีดาวเทียมนนทบุรี ของ CAT ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

โดยนายสมยศ ธนพิรุณธร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ นำทีมผู้บริหารของ CAT ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2556  ที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ผู้บริหารทั้งสอง 2 หน่วยงานได้ประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยทางสถาบันฯ มีแผนในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทีวีดาวเทียม CAT Channel “ทีวีสาระบันเทิงและก้าวทันเทคโนโลยี”  ซึ่งสามารถรับชมผ่านจานรับดาวเทียม C- Band ช่อง 99 และผ่านอินเตอร์เน็ต www.cattelecom.tv  โดยรายการดังกล่าวจะเริ่มเผยแพร่ให้ชมประมาณไตรมาสที่ 4  ของปีนี้

Leave a Reply