06/05/2023

ศูนย์ข้อมูลโมดูลาร์ ของเวอร์ทีฟ ได้รางวัล Leadership Award จาก Frost & Sullivan ประจำปี 2559

Vertiv หรือชื่อเดิมคือ อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ได้รับรางวัล Asia Pacific Modular Data Center Customer Value Leadership ประจำปี 2559 จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาโซลูชั่นที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าในตลาดศูนย์ข้อมูลโมดูลาร์

เวอร์ทีฟ เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มขยายในอนาคต และรองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากโซลูชั่นศูนย์ข้อมูลโมดูลาร์นี้มีกระบวนการทำงานในลักษณะ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built Process) ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานจริงจะเร็วกว่าศูนย์ข้อมูลรูปแบบเก่าถึง 50%

maxresdefault

ศูนย์ข้อมูลโมดูลาร์ ของเวอร์ทีฟได้ถูกนำไปใช้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในเอเชีย แปซิฟิก โดยเฉพาะการใช้งานในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์

อัตราการเติบโตและการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นสูงมาก การบูรณาการด้านไอที และโครงข่ายการสื่อสารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ขณะเดียวกันยังสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้

สตีฟ เชลลีย์ รองประธานกรรมการฝ่ายโซลูชั่นโมดูลาร์ของเวอร์ทีฟ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “ศูนย์ข้อมูล โมดูลาร์ของเราแตกต่างจากศูนย์ข้อมูลทั่วไป เพราะเราไม่ได้สร้างศูนย์ข้อมูลแบบตู้ แต่เราให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่ในแง่วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการผสมผสานกันระหว่างดีไซน์และความเชี่ยวชาญที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้”

“IMS (Integrated Modular Solution) ซึ่งสามารถรองรับการเพิ่มขยายในอนาคต เป็นตัวอย่างหนึ่งของความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเวอร์ทีฟ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวอร์ทีฟเป็นเลิศนั้น อย่างแรกคือ ความมุ่งมั่นในการหาวิธีลดต้นทุนรวม สองคือ เวอร์ทีฟสามารถเพิ่มฟีเจอร์และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน” กาวทัม เยียนาโจซี นักวิเคราะห์อาวุโสด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าว

Leave a Reply