06/10/2023

รหัส QR ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในหลุมศพ

02_hipoints

เวลส์นั้นกำลังเป็นผู้นำเรื่องการเชื่อมสถานที่ในโลกจริงเข้ากับข้อมูลที่มีในเว็บ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เมือง Manmouth ได้สถาปนาตัวเองเป็น ‘เมือง Wikipedia’ ตอนนี้ระบบ HiPoints ก็กำลังเข้ามาช่วยให้ผู้ที่มาเยือนได้เข้าใจเรื่องราวของหลุมศพชาวแคนาดาที่โบสถ์ St Margaret’s Church ในเมือง Bodelwyddan มากขึ้น โดยใช้รหัส QR

มีหลุมศพทหารชาวแคนาดาอยู่นอกโบสถ์แห่งนี้ประมาณ 80 หลุม ซึ่งมักทำให้นักท่องเที่ยวต้องสงสัยอยู่เสมอๆ ทหารแคนาดาเหล่านี้เสียชีวิตจากไข้หวัดที่ระบาดเมื่อครั้งที่ประจำอยู่ที่ Denbighshire ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในตอนนี้ทางโบสถ์ได้นำระบบ HiPoints มาใช้ วิธีก็คือมีป้ายซึ่งมีรหัส QR ติดที่หลุมศพ นักท่องเที่ยวที่มีสมาร์ตโฟนสามารถสแกนป้ายดังกล่าวเพื่อรับรู้คำอธิบายเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแต่ละราย รวมทั้งดูรูปภาพที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้เชื่อว่า วิธีนี้จะช่วยให้คนรุ่นหลังที่อายุยังน้อยกลับมาสนใจสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้

ป้าย QR เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของโครงการ History Points ของชุมชน ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้ติดป้ายลักษณะเดียวกันในหลายๆ สถานที่ทั่วประเทศ

ยังมีสถานที่แห่งไหนอีก ที่ควรจะได้รับการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์?

Leave a Reply