06/06/2023

ฟูจิตสึ ผนึก ซิสโก้ เจาะลึกตลาด “Mobility and Security”

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “ Mobility and Security Workshop” เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและให้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) และการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบายดีไวส์ (Mobility Devices Management)  ในการควบคุมนโยบายและความสามารถในการบังคับใช้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพิ่มความถูกต้อง ประสิทธิภาพและความตรงเวลาของการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม โพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค

IMG_9060-2

โดยมีผู้บริหารในภาพตามลำดับ (จากซ้ายไปขวา) เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คุณสุวิชชา มุสิจรัล ที่ปรึกษาวิศวกรรมระบบ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับซ้ายสุด) , มร.ลัม คว๊อก วิง ที่ปรึกษาด้านบริการโซลูชั่นและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด, ( ลำดับ 2 จากซ้าย ) ,คุณรสมน สิริวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ( ลำดับ 3 จากซ้าย) คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับ 4 จากซ้าย )  และคุณวิทวัส หนูเกตุ วิศวกรระบบ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( ลำดับขวาสุด)

Leave a Reply