05/29/2023

ฟูจิตสึเปิดศูนย์ FUJITSU Digital Transformation Center (DTC) เพื่อการทดสอบระบบ IoT ตอบโจทย์ทุกการทำงานของลูกค้า

000

บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด พร้อมเปิดศูนย์ FUJITSU Digital Transformation Center (DTC) พื้นที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันซึ่งได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แล้วที่แขวงมินาโตะเมืองโตเกียวโดยมุ่งเน้นเพื่อการทดสอบระบบ IoTที่ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT (Internet of Thing) และบริการอื่นๆจากฟูจิตสึและองค์กรพันธมิตรมากมายเปิดให้บริการแล้ววันนี้โดยลูกค้าและผู้พัฒนาแอพพลิเคชันสามารถดำเนินการทดสอบแอพพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบIoTเสริมด้วยการบริการสนับสนุนทางเทคนิคจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของฟูจิตสึจึงช่วยให้ผู้ใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบนี้สามารถค้นหาตรวจสอบความเข้ากันได้ของแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นกับระบบIoTได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างสรรค์โซลูชันIoTได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่จากการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับสู่แอพพลิเคชัน

นอกจากนี้ฟูจิตสึยังพร้อมให้บริการ FUJITSU IoT Solution IoT Business Support Services แล้วเพื่อการสนับสนุนการเชื่อมประสานตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดทำโมเดลต้นแบบไปจนถึงการออกแบบการสร้างและดำเนินงานระบบIoTที่รองรับเวนเดอร์ได้อย่างหลากหลาย

ด้วยจุดแข็งของฟูจิตสึที่มีผลิตภัณฑ์ด้านIoTและบริการเป็นของตนเองจึงเร่งมือทำงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรมากมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้IoTแก้ไขปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้

004

001

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ IoTเริ่มมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นในหลายๆภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการขนส่งกระจายสินค้าแต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ เนื่องจากไม่เข้าใจหลักการและมีความรู้เรื่อง IoTด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาฟูจิตสึจึงได้เริ่มต้นจัดการประสานงานการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา IoTโดยใช้กระบวนการด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ DTC ซึ่งช่วยให้หลายองค์กรเข้าใจหลักการและวิธีการที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาขยายตัวหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองได้ผ่านIoTและสามารถกำหนดเกณฑ์การวัดผลเพื่อเปลี่ยนหลักการให้กลายเป็นสิ่งจับต้องได้

ฟูจิตสึยังดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหลายๆองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนสำหรับIoTเพื่อช่วยพวกเขาไปให้ถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นและจัดเตรียมการบริการสนับสนุนสำหรับการวางแผนติดตั้งแจกจ่ายใช้งานและการดำเนินงานตลอดทั้งโซลูชันด้าน IoTซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์เซนเซอร์ไปจนถึงแอพพลิเคชัน

ภาพรวมของศูนย์เพื่อการทดสอบ IoT

ศูนย์เพื่อการทดสอบ IoTหรือ The IoT Testing Environment ที่ DTC นั้นเป็นศูนย์เพื่อการทดสอบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบระบบIoTที่สร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม FUJITSU Cloud Service IoT Platform (เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลIoTของฟูจิตสึ) หรือ FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE (แพ็กเกจอุปกรณ์ IoTของฟูจิตสึซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์หลากหลายชนิดและอัลกอริธึมเซนเซอร์สำหรับแปลงข้อมูลเซนเซอร์ให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายใช้ประโยชน์ได้) และอุปกรณ์เซนเซอร์จากองค์กรพันธมิตรต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบอนุมัติภายใต้โครงการ IoT Platform Ready Program(1) เพื่อยืนยันเสถียรภาพในการเชื่อมต่อ

ลูกค้าและองค์กรพันธมิตรทั้งหลายที่กำลังพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับIoTสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้เพื่อการทดสอบการเชื่อมต่อจากระบบต้นแบบสู่การใช้งานในโลกจริงฮาร์ดแวร์จริงโดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมคลาวด์หรือสภาพแวดล้อมด้านเน็ตเวิร์กหรืออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆด้วยตนเองจึงช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถพัฒนาได้รวดเร็วและนำไปแจกจ่ายใช้งานโซลูชันIoTได้อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่อุปกรณ์เซนเซอร์ไปจนถึงแอพพลิเคชัน

003

ภาพรวมของ FUJITSU IoT Solution IoT Business Support Services

IoT Business Support Services ถูกสร้างขึ้นบนฐานความรู้และประสบการณ์ตรงของฟูจิตสึที่สั่งสมมาตลอดการพัฒนาระบบIoTมากมายจึงพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่กำลังมองหาIoTไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่หรือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้บริการเชื่อมร้อยกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการทดสอบต้นแบบไปจนถึงการออกแบบสร้างและประสานการดำเนินงานร่วมกับเวนเดอร์ระบบ IoTที่หลากหลาย

IoT Business Support Servicesให้บริการในสามลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าดังนี้

 บริการให้คำปรึกษาด้าน IoT

ฟูจิตสึพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าที่ต้องการพิจารณาการคัดเลือกสภาพแวดล้อมคลาวด์สภาพแวดล้อมด้านเครือข่ายและอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อเหมาะสมกับระบบ IoT ของลูกค้ามาที่สุดและจัดทำข้อเสนอโซลูชันในแบบองค์รวมโดยข้อเสนอนี้จะครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบต้นแบบซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์IoTที่เกี่ยวข้องและบริการจากพันธมิตรต่างๆเช่นอุปกรณ์เซนเซอร์และแอพพลิเคชันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากพันธมิตรในโครงการ IoT Platform Ready Program ซึ่งมีความเสถียรในการเชื่อมต่อและทำงานบน IoT Testing Environment อย่างมีเสถียรภาพ

002

  1. บริการสนับสนุนด้านการออกแบบและสร้างระบบ IoT

ฟูจิตสึพร้อมสร้างระบบต้นแบบและดำเนินการทดสอบการทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยหลังการทดสอบฟูจิตสึจะช่วยเสนอแนะการออกแบบและสร้างระบบIoTที่จะเกิดขึ้นจริงไปพร้อมกับการให้คำปรึกษาในด้านการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะสร้างระบบIoTตัวแปรที่ส่งผลต่อความล้าช้ากระบวนการคือการออกแบบการใช้ความถี่ในการสื่อสารระหว่างการด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของห้องปฏิบัติการฟูจิตสึจะช่วยวาดภาพเสมือนจริงของการสื่อสารด้วยความถี่(2) ซึ่งช่วยให้ฟูจิตสึสามารถจัดเตรียมการติดตั้งวางระบบเครือข่ายไร้สายที่จำเป็นในพื้นที่ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมช่วยให้การแจกจ่ายใช้งานระบบIoTเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

  1. บริการด้านการดำเนินงานระบบ IoT

หลังจากแจกจ่ายติดตั้งใช้งานฟูจิตสึพร้อมให้บริการวิเคราะห์สถานการณ์ทำงานของระบบIoTและนำเสนอแผนการปรับแต่งองค์กรยังสามารถแนะนำการเสริมขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับIoTและบริการต่างๆหรือการขยายการใช้งานข้ามประเทศและการวิเคราะห์ระบบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ด้วย

Leave a Reply