06/09/2023

ป้ายโฆษณาอัจฉริยะทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่อย่าง M&C Saatchi ในกรุงลอนดอนดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาสู่วงการโฆษณา สร้างเป็นบิลบอร์ดอัจฉริยะที่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ปรับปรับรูปแบบได้ด้วยตัวมันเอง โดยทาง M&C Saatchi เปรียบเทียบว่า แคมเปญดังกล่าวนี้ถือเป็นวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดของวงการโฆษณาเลยทีเดียว

โดยบิลบอร์ดดังกล่าวได้จำลองเรื่องราวของกาแฟแบรนด์หนึ่งขึ้นมา ในชื่อ Bahia จากนั้นก็ใช้โฆษณาดังกล่าวดึงดูดผู้คน และวิเคราะห์คนเหล่านั้นผ่านทางสีหน้าท่าทาง เช่น พวกเขาดูมีความสุข เศร้า หรืออยู่ในอารมณ์ธรรมดา ๆ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือ เบื้องหลังจากพัฒนาโฆษณาชิ้นนี้มีการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)* ในการพิจารณาว่า เทคนิคใดในโฆษณาที่ประสบความสำเร็จสามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจได้ ส่วนเทคนิคตัวใดที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูด หรือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคก็จะถูกคัดออกไป

ai-poster

โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ Posterscope และ Clear Channel UK บนถนนออกฟอร์ดและ Clapham Common

*ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm – GA) เป็นเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการค้นหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ (Search, Optimization, and Learning) ด้วยการเลียนแบบทฤษฎีการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมีจุดเด่นในด้านความทนทานต่อความผิดพลาดในการค้นหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความซับซ้อนและยากที่จะสร้างแบบจำลองด้วยสมการคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นกระบวนการค้นหาที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจำลองหรือลักษณะเฉพาะของข้อมูลแบบใดแบบหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดตารางเวลา (Timetable Scheduling) การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System Design) การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อส่งก๊าซ (Gas Pipeline Optimization) และการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมได้ (Genetic Based Machine Learning) เป็นต้น

โดยหลักการของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เป็นการเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาหรือทำการ “วิวัฒนาการ” คำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา (อ้างอิงจาก https://kapitaennem0.wordpress.com/2013/07/17/genetic-algorithm/)

Leave a Reply