06/09/2023

บรูไนต้องการผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเพื่อพัฒนาไอซีทีของประเทศ

หนังสือพิมพ์ The Brunei Times รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสของประเทศบรูไนระบุว่า ประเทศบรูไนกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญและนักชำนาญงานเฉพาะทางในสายไอซีที เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแขนงนี้ของประเทศให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น

 

นางฮาจาห์ อิสมาวาติ ฮาจิ อิสเมล ผู้จัดการประจำหน่วยงานพัฒนาบุคลากรไอซีทีของหน่วยงานรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศบรูไน ดารุสซาเล็ม (AITI) กล่าวไว้ว่า AITI กำลังจะส่งนักศึกษาจากสถาบันการเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไปฝึกงานในบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในประเทศสิงคโปร์

002-ฺBrunei

โดยนางฮาจาห์ อิสมาวาติ ก็คาดหวังว่า นักเรียนเหล่านี้จะได้ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากประเทศสิงคโปร์ในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศบรูไน

 

“เราหวังว่า การที่นักศึกษาได้ไปมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่จะเป็นการจุดประกายให้พวกเขามีแรงปรารถนาที่จะทำแบบนั้นบ้างในบรูไน” เธอกล่าว

 

เธอยังคาดหวังให้นักศึกษากลับมาแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้มา และบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในสิงคโปร์ด้วย

 

ฮาจาห์ อิสมาวาติ บอกว่า AITI เชื่อว่า การที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานกับบริษัทน้องใหม่นั้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าไปฝึกงานในบริษัทที่ตั้งมาสักระยะแล้ว

 

“เราต้องการให้นักศึกษาเห็นการจัดการและการดำเนินงานภายในบริษัทเหล่านี้ และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานด้วย” นางฮาจาห์ อิสมาวาติ กล่าว

 

“โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายงาน และต้องรับมือกับลูกค้าด้วยตนเอง พร้อมกับจะต้องทำโครงการให้เสร็จก่อนที่การฝึกงานจะสิ้นสุดลง” เธอกล่าว

 

นอกจากนี้ นางฮาจาห์ อิสมาวาติยังได้หวังอีกว่า การที่นักศึกษาได้เข้าไปทำงานในองค์กรน้องใหม่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากลับมาก่อตั้งบริษัทไอซีทีของตัวเองบ้าง

 

AITI ยังได้มองหาช่องทางที่จะขยายโปรแกรมการฝึกงานในอนาคต โดยนางฮาจาห์ อิสมาวาติ กล่าวว่า AITI กำลังพิจารณาในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  และ AITI ก็ยังต้องการจะขยายขอบเขตของการฝึกงานให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมไอซีทีในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น

 

โครงการฝึกงานนี้เป็นการอบรมนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานด้านมีเดียและการกระจายสัญญาณภาพและเสียงอีก

 

นายฮาจิ ยาห์คุป ฮาจิ เมนูดิน ผู้จัดการใหญ่ของหน่วยงาน AITI กล่าวว่า โครงการฝึกงานมีจุดมุ่งหมายที่จะ “สร้างประสบการณ์วิชาชีพและทางเทคนิค” ให้กับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมในด้านทักษะทางเทคนิค และการทำงานในชีวิตจริงให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่เยาวชนกลุ่มนี้จะได้ “มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต”

Leave a Reply