06/10/2023

ทีโอที – อบต.กำโลน- ม.สงขลานครินทร์- รร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมมือใช้ไอทีพัฒนาชุมชน บ้านคีรีวง พร้อมเปิดค่ายโครงการ TOT YOUNG CLUB

ภาพคีรีวง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74   น.อ.รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คนยืนที่ 7 จากซ้ายมือ) เป็นประธานในพิธีลงนามความิร่วมมือ  พร้อม ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที (คนยืนที่ 9 จากซ้ายมือ ในโครงการสนับสนุน ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  ระหว่าง บมจ.ทีโอที  , อบต.กำโลน , มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 พร้อมกันนี้ ทีโอที ได้เปิดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ TOT YOUNG CLUB  สร้างเยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี  โดยมีนายกฤติพงษ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (คนยืนที่ 8 จากซ้ายมือ)  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  )  โดยตั้งเป้าจัดค่ายอบรมเยาวชน  ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ

Leave a Reply