06/06/2023

ทีโอที ถวายความอาลัย พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

48cbd4e488fa96e1a2783df90ff3f3b4

ทีโอที โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ถวายความอาลัย พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมนต์ชัย หนูสง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ทีโอที น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายความอาลัย ที่ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และที่ทำการของ บมจ.ทีโอที ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศร่วมลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศมาดำเนินการตามภารกิจด้วยความตั้งใจมั่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที จะเปิดให้พนักงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานทั่วประเทศ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย ทุกวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Leave a Reply