01/27/2023

ต้นแบบ ห้องเรียนแห่งอนาคต โครงการความร่วมมือระหว่าง “ฟูจิตสึ “ และสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

photo-releaseระบบการศึกษาและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานักเรียนเพื่อก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในฐานะของโรงเรียนระดับมัธยมที่สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู ก็เล็งเห็นความสำคัญการการพัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอด

ด้านวิชาการนั้นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรที่เป็นของตนเอง มิได้ใช้แต่เพียงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ครูและบุคลากรยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และแสวงหาเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสนุกสนานกับการเรียนรู้

ปีที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้ร่วมมือกับบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดห้องเรียนอนาคต ภายใต้โครงการ“Pilot Project of Future Classroom’s Fujitsu Learning Project of Tomorrow” โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยและแถบเอเซีย

โครงการ “Fujitsu Learning Project of Tomorrow” นี้เป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ที่เหมาะสมกับทศวรรษที่ 21 โดยฟูจิตสึได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนทั่วญี่ปุ่น 5 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อีก 1 โรงเรียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนั่นเอง

img_4150-2

ในโอกาสที่โครงการนี้ดำเนินงานครบรอบ 1 ปี จึงมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน โดยมี   Mr. Atsushi Saeki, Director, Educational Business Promotion Division   บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด , ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อำนวยการ และ อาจาร์ย อุไร วิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน  รวมทั้งผู้บริหาร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ร่วมกันสาธิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาปกตินอกเหนือจากวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในอนาคต

ระบบที่ติดตั้งใช้งานสำหรับ 1 ห้องเรียนนั้น จะประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฟูจิตสึสำหรับครูและนักเรียน ได้แก่รุ่น ARROWS Tab Q555, ARROWS Tab Q704/H, ARROWS Tab Q584/H  ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ฟูจิตสึ PRIMERGY TX120 S3 PC ซึ่งติดตั้งและแปลเป็นภาษาไทยสำหรับระบบ Fujitsu Opinion Sharing System เพื่อให้ครูแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามนักเรียนที่เข้ามาจากแท็บเล็ตได้ทันที และระบบสนับสนุนบทเรียน Learning Management System ซึ่งให้บริการในมหาวิทยาลัยมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น มาสนับสนุนบทเรียนสำหรับการสอนในระดับมัธยมศึกษา และยังพัฒนาปรับแต่งระบบสนับสนุนการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมโดยเฉพาะ

001

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลของโครงการแล้ว ยังมีการพาไปเยี่ยมการเรียนการสอนจริงของโครงการนี้ ในวิชาศิลป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการบ้านให้ฝึกวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator โดยใช้ปากกา Stylus วาดภาพบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตได้โดยตรง

โดยมีเครื่องมือช่วยอย่างโปรแกรม Chietama (Learning Repository) ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทางฟูจิตสึพัฒนาขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน ความสามารถโดยรวมคือช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถแบ่งปันเนื้อหาต่างๆ ระหว่างกัน ผ่านแท็บเล็ตของครูและนักเรียน

004

002

ซึ่งครูสามารถมองเห็นการวาดภาพของนักเรียนทุกคนในห้องได้จากแท๊บเล็ตของตัวเอง และสามารถเขียนคำแนะนำในการวาดภาพและส่งกลับให้นักเรียนได้เลยทันที ทำให้การเรียนการสอนมีสีสันเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่นักเรียนก็มีความสนุกสนานในการวาดภาพ และนำคำแนะนำของครูไปปรับแก้ผลงานการวาดรูปของตัวเองได้เลยทันที

นอกจากนี้ครูยังสามารถนำผลงานของนักเรียนขึ้นหน้าจอโปรเจกเตอร์ และให้คอมเมนต์ในงานนั้นๆ ได้ผ่านการใช้ปากกา Stylus เขียนบนหน้าจอได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบผลงานของนักเรียนระหว่างกัน และเทียบงานครั้งที่แล้วได้อีกด้วย

005

จากที่ได้สัมผัสเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงการ “Fujitsu Learning Project of Tomorrow” ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยสร้างสีสัน สร้างส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างงการเรียนการสอนได้มากขึ้น ช่วยให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง สามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด

 

Leave a Reply