01/30/2023

ตลาดกล้อง Mirrorless ไม่หวั่นสมาร์ทโฟน เติบโตพุ่งเกิน 40 เปอร์เซ็นต์

ตลาดกล้องประเภท mirrorless ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้* มีอัตราการขยายตัว 45 เปอร์เซ็นต์เชิงปริมาณ เป็นจำนวน 421,000 ยูนิตในปี พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับการเติบโต 51 เปอร์เซ็นต์เชิงมูลค่า คิดเป็นเงิน 287ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,067,960,000 บาท ตลาดกล้องประเภทคอมแพคแบบ point-and-shoot มีการเติบโตถดถอยอย่างมากทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า ที่ 38 เปอร์เซ็นต์และ 28 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ปริมาณการขายของตลาดกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล (DSLR) อ่อนตัวลงเล็กน้อยที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มูลค่าตลาดยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดปี shutterstock_589374821 [Converted]

ทิศทางการเติบโตของตลาดกล้องดิจิตอล (DSC) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มอยู่ที่เซคเมนต์ของกล้องประเภท mirrorless ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกล้องในภาพรวม

ในประเทศไทย ตลาดรวมกล้องประเภท DSC มีอัตราการขยายตัวที่ 6 เปอร์เซ็นต์เชิงปริมาณ และ 30 เปอร์เซ็นต์เชิงมูลค่าในปี พ.ศ. 2559 โดยเซคเมนต์กล้องประเภท mirrorless เติบโตทั้งปริมาณและมูลค่าคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และ 68 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ คาดการณ์ว่าตลาดกล้อง DSC ในประเทศไทยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากราคาเฉลี่ยของกล้องดิจิตอลนั้นสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนในทิศทางเดียวกับระดับภูมิภาค

“ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียล มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการติดต่อสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน เข้าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทุกชั่วขณะไม่ขาดตอน ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการอัพโหลดภาพขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที ส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมของกล้องคอมแพคอย่างต่อเนื่อง” เจอราร์ด ทัน, ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่าย Technology Retail Tracking, จีเอฟเค เอเชีย กล่าว “ดังนั้น ผู้ผลิตกล้องจำเป็นต้องเร่งปรับแผนโปรดักส์และกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง”

shutterstock_265767206

สมาคมวิจัยผู้ผลิตโภคด้านการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จีเอฟเค (GfK) ได้ติดตามเก็บข้อมูล โดยอิงจากข้อมูลการขายตามจริงจากทั้งผู้ค้ารายย่อยและร้านค้ารายใหญ่ และนำเสนอข้อมูลลึกเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปริมาณสินค้าพร้อมขายให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งความหลากหลายในการคัดสรรสินค้า, การจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา

จีเอฟเค (GfK) เป็นส่วนสำคัญในงานแสดงสินค้า CP+ Camera & Photo Imaging Show 2017 เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน

*เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ประเทศไทย และฟิลิปปินส์

Leave a Reply