06/06/2023

ตรารับประกันความสามารถแบบดิจิตอล ที่บอกถึงความรู้และทักษะ

02- openbadgesเราเคยเห็น Gild Source วัดความสามารถของโปรแกรมเมอร์ด้วยการวิเคราะห์ผลงานของพวกเขาและตีเป็นคะแนนให้ ประโยชน์คือเพื่อให้ผู้ที่ว่าจ้างสามารถหาคนที่เหมาะสมสำหรับทีมของตนได้ง่ายขึ้น ในวันนี้โปรเจ็กต์ Open Badges ของ Mozilla ได้นำแนวคิดนี้มาขยายกว้างออกไปอีกโดยการจัดทำประมวลตรารับประกันความสามารถที่บ่งบอกทักษะและการเรียนรู้ที่ลูกจ้างได้รับนอกเหนือจากการศึกษาตามระบบ

แม้ว่าวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนและวิทยาลัยในระบบจะเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้จ้างงานทั้งหลาย แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนอกโรงเรียน จากการฝึกจากการปฏิบัติงานจริง และจากคอร์สออนไลน์ต่างๆ นั้นจะนำมายืนยันได้ยากกว่า องค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้สอนคอร์สพิเศษเหล่านี้สามารถสมัครเป็นผู้ออกตรารับประกันในโครงการนี้ได้ และถ้าตราดังกล่าวเป็นที่นิยม องค์กรนั้นๆ ก็สามารถเป็นผู้ให้ตราแก่ผู้ที่ควรรับได้เองผ่านบริการนี้

บุคคลแต่ละคนจะมีกระเป๋า Mozilla Backpack แบบออนไลน์ไว้สำหรับใส่ตราต่างๆ ที่ได้รับมา และสามารถเลือกได้ว่าจะเผยแพร่ตราเหล่านี้ออกไปทางเครือข่ายสังคมที่ร่วมโครงการ หรือจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนตัวก็ได้ จะมีระบบการตรวจสอบที่คอยเช็กว่าทั้งผู้มอบตราและผู้รับต้องเห็นชอบแล้ว ตราจึงจะปรากฏใน Backpack นอกจากนี้ระบบ metadata เรื่องความปลอดภัยก็จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าภาพของตรารับประกันจะไม่สามารถถูกคัดลอกและวาง (copy และ paste) ได้ง่ายๆ

โครงการ Open Badges นี้มีเป้าหมายที่จะช่วยให้การเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์และช่องทางอื่นๆ ได้รับการยอมรับอย่างจริงจัง พร้อมกับมีระบบที่ช่วยให้มองเห็นคุณสมบัติความรู้ของบุคคลแต่ละคนได้ง่ายๆ

แล้วแนวคิดนี้จะไปอยู่ในระบบรับสมัครงานออนไลน์ในอนาคตได้หรือเปล่า?

Leave a Reply