06/09/2023

ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟนด้วย MeterPlug

3 plugs
ได้มีกลุ่มนักพัฒนากลุ่มหนึ่งที่ตัวเองเรียกว่า Live Easy Technologies ได้ระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Indiegogo เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของปลั๊กไฟที่สามารถส่งข้อมูลการใช้ไฟไปยังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธ และตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่า MeterPlug โดยผู้ใช้นำปลั๊กที่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้ เสียบเข้าไปกับเต้าเสียบปลั๊กมาตรฐานที่ฝาผนัง จากนั้นก็นำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการตรวจสอบอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้า (เช่น ชุดโฮมเธียเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ) มาเสียบต่อเข้ากับ MeterPlug เพียงเท่านี้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกเก็บรวบรวมไว้เรื่อยๆ ทำให้เรารู้ได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นกินไฟมากน้อยขนาดไหน

เมื่อผู้ใช้ได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละชิ้นผ่าน MeterPlug ซึ่งรายงานผลผ่านสมาร์ตโฟน (รองรับทั้งไอโฟน และแอนดรอยด์โฟน) พวกเขาจะสามารถดูข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นได้ เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้าแบบ Real-time, ระดับกระแสไฟฟ้าแบบ Real-time, อัตราการบริโภคพลังงานแบบ Real-time, อัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมง รวมถึงแสดงค่าไฟที่ต้องจ่ายไปในแต่ละชั่วโมงด้วย

ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันอาจแตกต่างกัน (สำหรับในบางประเทศ) ผู้ใช้จึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟถูกกว่า เพื่อที่จะได้ประหยัดเงินที่ต้องจ่ายไปกับบิลค่าไฟฟ้า

แอพพลิเคชั่นของ MeterPlug ยังมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของชั่วโมงที่ผ่านมา, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือรายปี สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวที่เสียบอยู่กับ MeterPlug ได้ ตัวอย่างเช่น MeterPlug ทำให้คุณมีรู้ได้ว่าเครื่องเล่นดีวีดีในห้องนั่งเล่นนั้นทำให้คุณต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ และแม้ว่าเครื่องเล่นดีวีดีจะถูกเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ได้เปิดใช้งาน แต่มันยังคงกินพลังงานไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วย MeterPlug จะทำให้คุณตระหนักว่าการปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่ยังเพียงพอ คุณควรถอดปลั๊กออกด้วย

(จากคอลัมน์ Living Digital / นิตยสาร Eworld Feb 2013 / โดย : พิพัฒน์ เลขะชัยวรกุล)

Leave a Reply