06/06/2023

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เชื่อมต่อสายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำสู่ภาคพื้นดิน พร้อมเปิดให้บริการเต็มระบบเดือนเมษายนนี้

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ กรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร และคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเชื่อมต่อสายสัญญาเคเบิลใต้น้ำสู่สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จังหวัดระยอง ในโครงการก่อสร้างและวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ (MCT Submarine Cable System)

MCT

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีระยะทางกว่า 1,300ก.ม.มูลค่าโครงการภายใต้งบลงทุนกว่า 2 พันล้านบาทเพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายด้านการสื่อสารระหว่างประเทศในอาเซียนสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาค (HUB of Asian)กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวด้านการสื่อสาร การค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอย่างมหาศาลโดยจะเปิดให้บริการได้ทั้งระบบในเดือนเมษายนนี้

001

ทั้งนี้ บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการก่อสร้างและดำเนินการวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของประเทศไทย โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นณสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี เคเบิล แลนดิ้ง สเตชั่นจังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply