02/06/2023

ซอฟต์แวร์ Axis Camera Families for Autodesk® Revit®

Axis เปิดตัวซอฟต์แวร์ Axis Camera Families รองรับการทำงานร่วมกับ Autodesk® Revit® นำเสนอภาพจำลองแบบ 3 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ติดตั้งกล้องวิดีโอวงจรปิดแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไร มุมมองการตรวจการณ์ของกล้องจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง แบบจำลอง 3 มิตินี้ใช้สำหรับออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย โดยสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Autodesk® Revit® 3D CAD ได้โดยตรง

โดย models ของกล้องใน Axis Camera Families จะประกอบด้วยคำอธิบายและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการใช้สำหรับออกแบบอาคาร (Building Information Modeling – BIM)  นอกจากนี้แบบจำลอง 3 มิติจะช่วยให้ผู้ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยสามารถแสดงผลภาพมุมมองและพื้นที่ที่จะครอบคลุมจากกล้องวิดีโอวงจรปิดในลักษณะอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้สามารถเลือกรุ่นของกล้องที่เหมาะสมและปรับแต่งการจัดวางระบบได้อย่างง่ายดาย

ด้วยแบบจำลอง 3 มิติใน Axis Camera Families ผู้ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยจะสามารถติดตั้งกล้องวิดีโอวงจรปิดของแอ็กซิสเข้าไว้ในแปลนอาคารบนโปรแกรม CAD โดยตรง และแสดงภาพพื้นที่ที่กล้องจะครอบคลุม ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นว่ากล้องจะติดตั้งเข้าไว้ในแผนผังอาคารได้อย่างไร และสามารถตรวจสอบอย่างง่ายดายว่ามีเสาหรือผนังที่บังสายตาหรือไม่ เพื่อช่วยลดจุดบอดที่ไม่คาดคิด  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถวางผังระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอาคารได้ โดยรวมเข้าไว้ในชุดเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้สำหรับออกแบบอาคาร  ผู้ใช้โปรแกรม CAD จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกล้องแต่ละตัว เช่น หมายเลขรุ่น อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง การใช้พลังงาน และความละเอียดอื่นๆ เป็นต้น ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร เป็นแนวคิดที่รวมเอาทุกส่วนประกอบในอาคาร เช่น ผนัง ประตู ท่อประปา ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูล CAD โดยแสดงภาพรวมของรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในการออกแบบ จากนั้นฐานข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการวางผังและก่อสร้างอาคาร และใช้ในการวางแผนบำรุงรักษาและจัดการอาคารตลอดอายุการใช้งาน

Axis Camera Families สำหรับ Autodesk® Revit® เปิดให้ดาวโหลดใช้งานได้ฟรีสำหรับคู่ค้าและพันธมิตรของแอ็กซิส โดยครอบคลุมรุ่นกล้องวิดีโอวงจรปิดส่วนใหญ่ของแอ็กซิส

Leave a Reply