05/29/2023

คู่มือ Windows 8 ฉบับสมบูรณ์

p042_Ads-PCToday

เนื้อหาแนะนำเทคนิคการใช้งานระบบแฏิบัติการ Windows 8 ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมทุกอุปกรณ์กว่า 600 หน้า หาซื้อได้ที่ SE-ED ทุกสาขา

รูปเล่มสวยงาม กระดาษอาร์ตอย่างดีราคาเล่มละ 395 บาท และสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกนิตยสารในเครือ Aspirers ลดทันที เหลือเพียง 299 บาท

Leave a Reply