02/06/2023

กรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh ประเทศเวียดนามบุกเบิกเครือข่ายสาธารณสุขทางไกล เพื่อการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านสุขภาพในที่ห่างไกล

กรมอนามัยในจังหวัด Quang Ninh ได้ขยายการบริการในการดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในชนบท โดยการจัดเตรียมการเข้าถึงที่เพิ่มมากขึ้นของแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผ่านทางเครือข่ายสาธารณสุขทางไกล ที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน (Community Healthcare Centres: CHCs) 24 แห่

.ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีการการสื่อสารร่วมกันผ่านวิดีโอของ Polycom ทั้งแบบติดตั้งประจำห้อง และแบบพกพาเคลื่อนที่ กรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh สามารถให้คำปรึกษาและติดตามการรักษาแก่ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรได้ อีกทั้งยังมีการใช้โพลีคอมในการปรับปรุงวิธีการฝึกอบรม และใช้ในการประสานงานสำหรับแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลด้วย

การจัดตั้งการเชื่อมต่อสำคัญระหว่างโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลประจำจังหวัด

จังหวัด Quang Ninh อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียตนาม และเป็นขอบเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพื้นที่เป็นภูเขามากกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร สำหรับประชากรในพื้นที่นั้น การเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพหมายถึงการเดินทางระยะไกลไปยังโรงพยาบาลกลางหรือศูนย์การแพทย์ เนื่องจากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านการรักษาในพื้นที่ชนบท ทำให้การวินิจฉัยและการให้คำ ปรึกษาสำหรับผู้ป่วยอาการซับซ้อนเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่บ่อยครั้ง

“สำหรับการวินิฉัยของเคสการแพทย์ที่ยากมากกว่านั้น ผู้ป่วยจะต้องถูกส่งตัวเป็นระยะทางที่ไกลมากจากโรงพยาบาลในภูมิภาคไปยังโรงพยาบาล Back Mai หรือ โรงพยาบาลกลาง Viet Duc ด้วยเหตุนี้เครือข่ายสาธารณสุขทางไกลจึงเป็นการเชื่อมต่อสำคัญที่จะช่วยให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยและวินิจฉัยอาการเบื้องต้นได้” นายแพทย์ Vu Xuan Dien ผู้อำนวยการกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh กล่าว

“เครือข่ายสาธารณสุขทางไกลได้เปลี่ยนแปลงระดับของการบริการของเราต่อชุมชนในจังหวัดอย่างสมบูรณ์ และยังลดความกดดันจากปริมาณงานที่ต้องแบกรับของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราอีกด้วย” นายแพทย์ Vu Xuan Dien ผู้อำนวยการกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh กล่าว

live-surgery-5

นับตั้งแต่ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายสาธารณสุขทางไกลในปี 2015 ทางกรมอนามัยก็ได้ปรับปรุงการฝึกอบรมและการประสานงานกับแพทย์ในพื้นที่ชนบท ซึ่งช่วยให้สามารถโอนย้ายเคสฉุกเฉินและข้อมูลการวินิจฉัยไปยังหน่วยงานด้านศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังบริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในขณะที่ลดปริมาณงานของโรงพยาบาลประจำจังหวัดให้น้อยลงบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพในหลายระดับกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh มีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน เพื่อ ให้มั่นใจในประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร และลดต้นทุน ในขณะที่ยังสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพเครือข่ายสาธารณสุขทางไกลได้ส่งผลถึงการปฏิรูปอย่างชัดเจนในการใช้งานทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีที่สุดทางกรมไว้วางใจในเทคโนโลยี ที่ช่วยในการปรับปรุงความสามารถสำหรับการบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลของโรงพยาบาลอื่น ๆในจังหวัด อีกทั้งยังลดเหตุการณ์การระบาดของโรคต่างๆ เนื่องด้วย

การสามารถเข้าไปแทรกแซงยับยั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะความสามารถที่จำเป็นตัวอย่างเช่น เมื่อ มีคำสั่งหรือคำแนะนำปรึกษาที่ต้องประกาศออกมาทันที ในตอนนี้พนักงานทั้ง 300 คนสามารถติดต่อเข้าสู่การประชุมผ่านวิดีโอ ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลความรู้ได้อย่างรวดเร็วประเด็นนี้นับว่าสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เช่นเดียวกับการระบาดของโรค ทั้งนี้ ข้อมูล,กระบวนการ และเกณฑ์วิธีจะสามารถถูกแบ่งปันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องให้กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

“เครือข่ายสาธารณสุขทางไกลได้เปลี่ยนแปลงระดับของการบริการของเราต่อชุมชนในจังหวัดอย่างสมบูรณ์ และยังลดความกดดันจากปริมาณงานที่ต้องแบกรับของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราอีกด้วย” นายแพทย์ Vu Xuan Dien ผู้อำนวยการกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh กล่าวไว้การประสานงานร่วมมือที่ดีมากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีได้ส่งผลดีต่อทางกรมในหลายระดับ นับตั้งแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการไปจนถึงการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมถึงการจัดเตรียมการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่:

  • หัวหน้าทีมไม่จำเป็นต้องเดินทางระยะไกลเพื่อ เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ กับอีกสามถึงสี่ชั่วโมงต่อประชุมหนึ่งครั้งแนว
  • ทางด้านเทคนิค, การเคลื่อน ย้าย, การสนับสนุนทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน และการประสานงานในช่วงระหว่างเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการประสานงานแบบพบหน้ากันระหว่างทีมดูแลต่างๆโปรแกรมการฝึกอบรมดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้นกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh ได้เน้นย้ำถึงโปรแกรมการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และฝ่ายบริหารจัดการ โดยโปรแกรมดังกล่าวได้ดำเนินการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านการประสานงานที่บ่อยครั้งมากขึ้น โดยในปี 2016 มีแพทย์และพนักงานกว่า 1000 คนจากโรงพยาบาลในเครือที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งานเทคโนโลยีช่วยประสานงานนี้ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์จะถูกจัดขึ้น ที่ส่วนกลางเท่านั้น

“ด้วยเทคโนโลยีของ Polycom เรามีการประชุมออนไลน์ 32 ครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ 7,000 คนเข้าร่วม ในการประชุม 19 ครั้ง สำหรับการอัพเดตงานที่ดำเนินการอยู่ และแนวทางของการบริหารจัดการของการควบคุมและป้ องกันโรคระบาด ซึ่งนับเป็น 300 คนโดยเฉลี่ยในการประชุมแต่ละครั้งกับการประชุมเพื่อฝึกอบรมออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญอีก 13 ครั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คน” นายแพทย์ Dien กล่าว

r0205658v2-copy

การปฏิรูปการประสานงานสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพท่ามกลางเทคโนโลยีการประสานงานนี้ที่ได้ดำเนินการกระจายไปตามอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของกรมอนามัย ผลงานสำหรับติดตั้งในห้องของ Polycom® RealPresence® Group 500 และ Polycom®HDX® 7000 สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอแบบคมชัดสูง และการแบ่งปันเนื้อหาสื่ออย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้การสนทนาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับทีมที่ส่งไปตามภูมิภาคต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “ที่สำคัญ เราต้องการเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพและง่ายต่อการดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคน เช่นเดียวกับการสนับสนุนงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เรากำลังมองหากันอยู่” นายแพทย์ Dien กล่าว

ผลงาน Polycom RealPresence Group Series 500 ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย Polycom® UC Board™ สำหรับใช้ในห้องวินิจฉัยในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น กระดานขาวสำหรับการจดบันทึก และการดูภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ ส่วนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแบบเสมือนจริง และการถ่ายทอดสดการผ่าตัดสามารถกระทำได้ผ่าน Polycom® RealPresence® Utility Cart 500 ซึ่งเป็นหน่วยการประสานงานผ่านวิดีโอ ที่สามารถเข็นไปมาภายในบริเวณที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพาผู้เชี่ยวชาญไปยังสถานที่ใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการ

“โซลูชั่นของ Polycom ช่วยปรับปรุงหลายแง่มุมของขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น ด้านการสาธารณสุขทางไกล ด้านการประสานงานการดูแล ด้านศึกษาทางการแพทย์ และการบริหารจัดการการสาธารณสุขในระยะไกล” Ron Emerson ผู้อำนวยการใหญ่แผนกการแพทย์และสาธารณสุข ของ Polycom กล่าว “ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอและเสียงที่มีความคมชัดสูง และการใช้งานชุดประชุมวิดีโอแบบเคลื่อนที่ภายในกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh นั้น ไม่เพียงแต่กลายเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพอย่างยอดเยี่ยม แต่ยังสร้างเส้นชีวิตที่สำคัญให้กับผู้ ป่วยและแพทย์ในชุมชนชนบท”

“ด้วยเทคโนโลยีของ Polycom เรามีการประชุมออนไลน์ 32 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ 7,000 คนเข้าร่วม ในการประชุม 19 ครั้ง สำหรับการอัพเดตงานที่ดำเนินการอยู่ และแนวทางของการบริหารจัดการของการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ซึ่งนับเป็น 300 คนโดยเฉลี่ยในการประชุมแต่ละครั้ง กับการประชุมเพื่อฝึกอบรมออนไลน์โดยผู้ เชี่ยวชาญอีก 13 ครั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คน” นายแพทย์ Vu Xuan Dien ผู้อำนวยการกรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh กล่าว

เป้าหมายในอนาคต

กรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh วางแผนจะขยายการใช้งานสื่อสารร่วมกันผ่านวิดีโอไปยังมือถือ และแท็บเล็ตส่วนบุคคล สำหรับการเชื่อมต่อในขณะเดินทาง การพัฒนานี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจสุขภาพได้อย่างง่ายดาย และได้รับข้อมูลทางการแพทย์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

“กรมอนามัยจังหวัด Quang Ninh ภาคภูมิใจที่ได้เริ่มดำเนินการโครงการสาธารณสุขทางไกลนี้ในเวียตนาม เพื่อการให้บริการกับชุมชนและพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องได้ดีมากยิ่งขึ้น” นายแพทย์ Dien กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply