06/05/2023

กรณ์ จาติกวณิช

korn quote

สิ่งที่น่ากลัวกว่าความผิดพลาดก็คือ การเสียดายไปตลอดชีวิต ที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่น่าจะทำ

– กรณ์ จาติกวณิช

Leave a Reply